HRICOVÁ MARTINA, Mgr.art.

Mgr. Art. Martina Hricová, rodená Lukáčová

Narodená v r. 1978, v Prešove.

Počas ZŠ navštevovala Ľudovú Školu Umenia- odbor výtvarný v Prešove.

V r. 1996 ukončila Stredoškolské štúdium na Škole Úžitkového...
Zistite viac

Mgr. Art. Martina Hricová, rodená Lukáčová

Narodená v r. 1978, v Prešove.

Počas ZŠ navštevovala Ľudovú Školu Umenia- odbor výtvarný v Prešove.

V r. 1996 ukončila Stredoškolské štúdium na Škole Úžitkového výtvarníctva v Košiciach, v odbore konzervátorstvo a reštaurátorstvo.

V r. 1998 - 2002 absolvovala bakalárske štúdium na katedre reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde súčasne absolvovala i doplňujúce štúdium pedagogiky a učiteľskej psychológie.

V roku 2002 - 2004 absolvovala magisterské štúdium na katedre reštaurovania VŠVU v Bratislave.

Je členkou Komory reštaurátorov, so špecializáciou na reštaurovanie tabuľových malieb a závesných obrazov na plátenej alebo inej podložke.

Pracuje ako reštaurátorka a venuje sa voľnej výtvarnej tvorbe.


Menej

Posledné z blogu

FEMINA - autorská výstava Jána Radvanského trvá od  1.10.2023 - 31.12.2023 v Zoc Max Prešov 1.poschodí....

Čítaj viac
červená je krásna,olejomaľby,akrylové maľby,originály,umelecké diela

červená je krásna,olejomaľby,akrylové maľby,originály,umelecké diela

Čítaj viac