SIEDLOVÁ TATIANA, Akad. mal.

Narodila v meste Kijev.
V 1998 roku skoncila Univerzitu...
Zistite viac
Narodila v meste Kijev.
V 1998 roku skoncila Univerzitu v Kyjeve.
Následne presla štúdium u známeho  ukrajinského akademickeho maliara Profesora Petra Alekseeviča Zikunova.
Zúčastnila sa mnohých výstavach na Ukrajine. 
Od roku 2011 sa stala členkou Zväzu umelcov Ukrajiny.
Od roku 2011 žije a pracuje na SLovensku.
V rokoch 2012-2013 dobrovoľne učila na strednej škole v Nitre.
V rokoch 2011 až 2019 dobrovoľne viedla kurz maľovania v Prieidze v umeleckej agentúre Muzikum-Libitum.
Od roku 2012 opakovane realizuje výstavy ukrajinských výtvarníkov v Zväze výtvarníkov Slovenska v Bratislave.
V roku 2013 zorganizovala výstavu mladých ukrajinských umelcov v rozhlase a televízii RTVS (Bratislava).
Od roku 2012 je ucasnikom Únie výtvarných umelcov Slovenska.
Od roku 2011 opakovane reprezentovala Slovensko na rôznych medzinárodných súťažiach a výstavách v Taliansku, Nemecku, Rakusku, Českej republike, Francuzku, Anglicku a na samotnom Slovensku.
 
                                    TVORBA  A VYSTAVY.

Osobitá tvorba Tatiany Siedlovej  dokazuje, že klasická poctivá maľba a obrazná reč inotajov sú schopné upútať i v aktuálnej dobe. Jej diela sú tak výzvou nielen k estetickému stanovisku, ale aj k filozofickým úvahám.
V neustále napredujúcej spoločnosti napriek množstvu nových objavov a poznatkov sa z nášho sveta akosi vytrácajú morálne hodnoty, stúpa ľahostajnosť a násilie. V takejto situácii zohráva nezastupiteľnú úlohu umenie. Umenie, ktoré poľudšťuje, ktorého výtvarné výpovede sú zároveň otázkami. Týmto spôsobom komunikuje i tvorba Tetiany Siedlovej. Diváka vyruší a konfrontuje s motívmi jej konania i zmyslom žitia. Hoci v dielach tejto manželskej dvojice nadobudlo splynutie tradície s modernosťou osobitý výtvarný výraz, v súčasnosti sú oveľa viac známi za hranicami ako doma. Jej diela sa nachádzajú vo verejných a súkromných zbierkach napr. v Nemecku, Holandsku, vo Veľkej Británii, či USA a Austrálii. 
Tvorbu Umelkini v jej najzásadnejších témach od alegorických scén, cez štylizované portréty, akty, zátišia až po zobrazenia zvierat často s humornou myšlienkou.
Umelkinja získala svoje výtvarne školenie  v Kyjeve v rokoch 1992 – 1998. Tu sa pre jej budúce smerovanie stal obzvlášť prínosným príklad uznávaného profesora Petra Alexandroviča Zikunova. Po zavŕšení štúdií sa Siedlova stali členmi Únie umelcov Ukrajiny a neskôr aj Únie umelcov Slovenska. Popri praktickej maliarskej tvorbe sa úspešne venujú organizovaniu workshopov a pedagogickej činnosti. Vyučuje výtvarné techniky a vede kurzy klasickej viacvrstvovej maľby. Rozvíjať talent a presadiť sa vo svete umenia pomáhaje tak deťom, mladým talentom ako i dospelým zo Slovenska aj Ukrajiny.
Na Slovensku vystavovala v Prievidzi, Nitre, Trenčianskych Tepliciach, Bratislave, Trnave, Košiciach i v Prahe a Liberci. Za svoju tvorbu získalia v roku 2015 Ocenenie medzinárodnej poroty na Výstave mladých ruských umelcov v Bratislave.
Slovenskú republiku zastupovala v zahraničí viac ráz na medzinárodnej súťaži výtvarného umenie Premio Citta di Porto Sant Elpidio v Taliansku. Zúčastnila sa aj prestížnej medzinárodnej súťaže Perla dell´ Adriatico taktiež v Taliansku.
Podobne ako väčšina umelcov  T. Siedlova najprv musela prejsť cestou skúmania, experimentovania a filtrácie, kým objavili osobný výtvarný prejav. Tým sa stala výtvarníkm zrelým, so zreteľne vyhranenou maliarskou víziou. Ona veri v silu individuality, napriek tomu rešpektuje remeslo a umenie starých majstrov. Jej vzorom sa stal Rembrandt ( predovšetkým jeho neskorá tvorba ), Caravaggio, Goya a ruskí umelci ako napr. Repin, či Kramskoi. Z toho vychádza očarenie technikou maľby, ktorá je v jej používanej podobe na súčasnej slovenskej výtvarnej scéne ojedinelou. Umelkina ovláda túto klasickú techniku naozaj bravúrne. Podobne ako starí majstri uklada jednu lazúrnu vrstvu na druhú, aby dosiahla špecifickú, novú farebnosť. Lom svetla následne zintenzívňuje dojem hĺbky, priehľadnosti a plastickosti. Technika si vyžaduje vysokú mieru disciplinovanosti, prácnosti a trpezlivosti, ktorá podľa jej slov v súčasnom výtvarníctve absentuje. 
Leskom starého sveta jej diela žiaria nielen kvôli klasickej technike, ale aj vďaka motívom, ktoré spracuvávaje. Alegórie, metafory, novodobé prerozprávania dávnych príbehov majú v sebe vždy kúsok romantickej drámy a scénického umenia. Umelkina narábaje so zástupným zobrazením, prostredníctvom ktorého spracovávaje problematiku vzťahu jednotlivcov k sebe navzájom a k spoločnosti. Maliarka týmto spôsobom spájaje svet vizuálne vnímateľný so svetom nadzmyslovým, či fiktívnym. Štýlovo jej možno zaradiť k realistickým umelcom so zmyslom pre vnímanie abstraktnej poetiky a symbolizmu. 
Profesionálny umelec.
Člen Zväzu umelcov Ukrajiny.
Člen zdruzenia výtvarných umelcov Zapadneho Slovenska.
Ucastnik Únie výtvarných umelcov Slovenska.
 
                                               Ocenenija:
 
2015. Krajská vedecká knižnica v Liberci.
2015. Medzinárodná súťaž „World Art – 2015“. Slovensko, Bratislava. Prémia medzinárodnej kritiky.
2013. Taliansko. Medzinárodná súťaž s podporou prezidenta Talianskej republiky „PREMIO CITTA’ DI PORTO SANT’ELPIDIO“
2013.Taliansko. Medzinárodná súťaž s podporou prezidenta Talianskej republiky „PREMIO INTERNAZIONALE D’ARTE “PERLA DELL’ADRIATICO”
2012. Taliansko. Medzinárodná súťaž s podporou prezidenta Talianskej republiky „PREMIO INTERNAZIONALE D’ARTE “PERLA DELL’ADRIATICO”
 
                                                Vystavy:
 
2021.Publikácia v knihe americkeho autora o svetovom umení „Od okamihu k metafore“ od Al Simoes.
2020.Výstava galérie «Salónu výtvarníkov» Modra, Slovensko.
2019.Výstava v galérie «Galerie Dart Graal» Francúzsko.
2018.Vystava v galerie «BURN-IN» Wien. Rakusko.
2017. Osobná výstava v galérie DARTE Bratislava.
2016.Spolupráca so známou anglickou postavou z Anglicka Ifeoma Dike v podaní afrických žien v Európe.
2016 - 2017. Neustále fungujúca výstavná galéria "Artin" Slovensko
2016 - 2017. Neustále fungujúca výstavná galéria "Max" Slovensko
2016. Neustále fungujúca výstavná galéria „Art“ Slovakia
2016. Praha, Česká republika.
2015. Praha, ČR, Galéria DNM.
2015. Česká republika, Liberec, Krajská vedecká knižnica.
2015. Praha, Česká republika, ktorá organizuje partnerstvo DARTE GALLERY s Playboy, Fashion TV.
2015. Výstava "Erotika v umení", DARTE GALLERY, Slovensko.
2015. Organizacia a spoluucast v Medzinárodnej výstave "World Art - 2015", Bratislava, Slovenská galéria RTVS.
2014. Slovanska vytvarna Unie, Bratislava. Výstava "Vianočný ateliér"
2014. Slovensko. Osobná výstava v galérii "ArtIn"
2013. Taliansko. Medzinárodná výstava umenia.
2013. Slovanska vytvarna Unie, Bratislava. Výstava "Vianočný ateliér"
2012.Spolupraca z ARTEM gallery Bratislava, Slovakia.
2012. Taliansko. Medzinárodná výstava umenia.
2012. Trnava. Výstava "Erotika"

Menej
 • 1 360,00 €
  1 360,00 €

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Two in heaven Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 100x80 cm

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Two in heaven Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 100x80 cm

 • 1 445,00 €
  1 445,00 €

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: African Beauty Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 80x100 cm

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: African Beauty Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 80x100 cm

 • 1 445,00 €
  1 445,00 €

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Život na úteku Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 80x100 cm

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Život na úteku Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 80x100 cm

 • 595,00 €
  595,00 €

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Zátišie so džbánom Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 50x70 cm

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Zátišie so džbánom Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 50x70 cm

 • 1 360,00 €
  1 360,00 €

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Moje malé vtáčiky Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 80x100 cm

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Moje malé vtáčiky Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 80x100 cm

 • 1 445,00 €
  1 445,00 €

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Vychovávanie chlapcov v modernej spoločnosti-Rasining boys in modern society Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 100x80 cm

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Vychovávanie chlapcov v modernej spoločnosti-Rasining boys in modern society Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer:...

 • 1 445,00 €
  1 445,00 €

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Isadora Duncan Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 100x70 cm

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Isadora Duncan Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 100x70 cm

 • 1 700,00 €
  1 700,00 €

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Samoľúbosť-Complacency Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 110x80 cm

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Samoľúbosť-Complacency Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 110x80 cm

 • 1 870,00 €
  1 870,00 €

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Ideál krásy- Beauty ideals Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 100x90 cm

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Ideál krásy- Beauty ideals Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 100x90 cm

 • 1 870,00 €
  1 870,00 €

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Moje sny sa plnia Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 100x80 cm

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Moje sny sa plnia Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 100x80 cm

 • 850,00 €
  850,00 €

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Moje sny sa plnia Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 50x75 cm  - Obraz v ráme

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Moje sny sa plnia Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 50x75 cm  - Obraz v ráme

 • 306,00 €
  306,00 €

  Autor: Akad. mal. Sergej Michajličenko Názov: V očakávaníTechnika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 70x60 cm   (rozmer vrátane rámu)

  Autor: Akad. mal. Sergej Michajličenko Názov: V očakávaníTechnika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 70x60 cm   (rozmer vrátane rámu)

 • 340,00 €
  340,00 €

  Autor: Akad. mal. Sergej Michajličenko Názov: Biele ruže Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 70x60 cm   (rozmer vrátane rámu)

  Autor: Akad. mal. Sergej Michajličenko Názov: Biele ruže Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 70x60 cm   (rozmer vrátane rámu)

 • 850,00 €
  850,00 €

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Good luck Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 80x60 cm   (rozmer vrátane rámu)

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Good luck Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 80x60 cm   (rozmer vrátane rámu)

 • Predané
  340,00 €
  340,00 €

  Autor: Akad. mal. Sergej Michajličenko Názov: Ruže Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 67x77 cm   (rozmer vrátane rámu)

  Autor: Akad. mal. Sergej Michajličenko Názov: Ruže Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 67x77 cm   (rozmer vrátane rámu)

  I
 • 340,00 €
  340,00 €

  Autor: Akad. mal. Sergej Michajličenko Názov: Mandolína Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 77x67 cm   (rozmer vrátane rámu)

  Autor: Akad. mal. Sergej Michajličenko Názov: Mandolína Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 77x67 cm   (rozmer vrátane rámu)

 • Predané
  1 190,00 €
  1 190,00 €

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Luck of fate Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 83x59 cm   (rozmer vrátane rámu)

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Luck of fate Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 83x59 cm   (rozmer vrátane rámu)

  Vložiť do košíka
  I
 • Predané
  2 550,00 €
  2 550,00 €

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Manželský život Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 120x100 cm   

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Manželský život Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 120x100 cm   

  Vložiť do košíka
  I
 • 445,00 €
  445,00 €

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Dievča vo venci z maku Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 80x60 cm   

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Dievča vo venci z maku Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 80x60 cm   

 • Predané
  255,00 €
  255,00 €

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Zátišie s tekvicou Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 60x70 cm

  Autor: Akad. mal. Tatiana Siedlová Názov: Zátišie s tekvicou Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 60x70 cm

 • Predané
  1 700,00 €
  1 700,00 €

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: My dream are coming true Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 90x100 cm

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: My dream are coming true Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 90x100 cm

  Vložiť do košíka
  I
 • 510,00 €
  510,00 €

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Head in the clouds Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 100x90 cm

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Head in the clouds Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 100x90 cm

 • Predané
  850,00 €
  850,00 €

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Fortuna Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 100x70 cm

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Fortuna Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 100x70 cm

  I
 • 680,00 €
  680,00 €

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Deň Valentína Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 100x70 cm

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Deň Valentína Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 100x70 cm

 • 1 105,00 €
  1 105,00 €

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Pastier Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 90x100 cm

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Pastier Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 90x100 cm

 • 1 105,00 €
  1 105,00 €

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Salvador Dalí, Gala after Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 90x100 cm

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Salvador Dalí, Gala after Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 90x100 cm

 • Predané
  595,00 €
  595,00 €

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Alenka v ríši divov Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 70x70 cm

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Alenka v ríši divov Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 70x70 cm

  Vložiť do košíka
  I
 • 510,00 €
  510,00 €

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Provocation Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 80x60

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Provocation Technika: Olejomaľba na plátne Rozmer: 80x60

 • 1 110,00 €
  1 110,00 €

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Played the role Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 100x70

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Played the role Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 100x70

 • Predané
  1 110,00 €
  1 110,00 €

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Carmen Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 80x60

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Carmen Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 80x60

  Vložiť do košíka
  I
 • 2 050,00 €
  2 050,00 €

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Complacency Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 110x80

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Complacency Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 110x80

 • 1 670,00 €
  1 670,00 €

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Josephine Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 80x60

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Josephine Technika: olejomaľba na plátne Rozmer: 80x60

 • 510,00 €
  510,00 €

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Eva.Temptation. I have a Secret Technika: Olejomaľba Rozmer: 100x70

  Autor: Tatiana Siedlová Názov: Eva.Temptation. I have a Secret Technika: Olejomaľba Rozmer: 100x70

Posledné z blogu

FEMINA - autorská výstava Jána Radvanského trvá od  1.10.2023 - 31.12.2023 v Zoc Max Prešov 1.poschodí....

Čítaj viac
červená je krásna,olejomaľby,akrylové maľby,originály,umelecké diela

červená je krásna,olejomaľby,akrylové maľby,originály,umelecké diela

Čítaj viac