SYCHOV JURIJ AKAD.MAL..

Jurij Sychov – Hlazun
Táto brožúrka je venovaná mojej babičke Melanyi Borisovne Sychovej-Hlazunovej.
Jurij Sychov – Hlazun, umelec so sklom ( glass artist )sa narodil 10. mája 1957. V 1985 roku
absolvoval Ľvovskú Akadémiu umení....
Zistite viac

Jurij Sychov – Hlazun
Táto brožúrka je venovaná mojej babičke Melanyi Borisovne Sychovej-Hlazunovej.
Jurij Sychov – Hlazun, umelec so sklom ( glass artist )sa narodil 10. mája 1957. V 1985 roku
absolvoval Ľvovskú Akadémiu umení. Študoval pod vedením Khyzniaka ( Chyzniaka), M.
Padovského, T. Maksyska, D. Dovbushynského ( Dovbušinského ). Niekoľko rokov sa venoval
práci s povrchovo farbeným , vitrážovým sklom. Od 1980-ho roku sa začal plne venovať maľbe (
maliarstvu ). Pracoval rôznymi technikami a štýlmi : krajinky, portréty, symbolica a štýlové (
žánrové ) kompozície. Farbu a subjekt považuje za hlavný výrazovy ( vyjadrovací ) prostriedok
umelca. Obľubuje práce impresionistov, taktiež surrealistov a symbolistov. Mal samostatné výstavy
na Ukrajine, v Poľsku ( Krakov, Varšava, Rzeszov, Przemysl).
Jeho obrazy sú v súkromných zbierkach na Ukrajine, v USA, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku,
Poľsku, Kanade a Izraeli.

Svetlana Lupiy- bakalár umení, asistent profesora Ľvovskej Akadémie umení.


Menej

Posledné z blogu

FEMINA - autorská výstava Jána Radvanského trvá od  1.10.2023 - 31.12.2023 v Zoc Max Prešov 1.poschodí....

Čítaj viac
červená je krásna,olejomaľby,akrylové maľby,originály,umelecké diela

červená je krásna,olejomaľby,akrylové maľby,originály,umelecké diela

Čítaj viac