Remeslá

U P O Z O R N E N I E- pri objednávke -"množstvo" vždy ponechať číslo 1 (ks)- nakoľko každý kus je originál !!! (objednávka platí až po oznámení zákazníkovi-zo strany predávajúceho, že dielo je...
Zistite viac

U P O Z O R N E N I E- pri objednávke -"množstvo" vždy ponechať číslo 1 (ks)- nakoľko každý kus je originál !!! (objednávka platí až po oznámení zákazníkovi-zo strany predávajúceho, že dielo je dostupné, nakoľko môže byť už predané - v niektorých prípadoch je možné dať znova ho namaľovať ).                                Umenie je jedna z foriem osvojovania si sveta človekom. Je predmetom skúmania estetiky, umenovedy a filozofie umenia. Umenie môže znamenať aj používanie istých duchovných kvalít alebo manuálnej zručnosti pri realizácii určitého diela. Umenie je forma maximálneho bytia človeka spočívajúca v cieľavedomom pretváraní škaredého alebo esteticky neúčinného či menej účinného na krásu v koncentrovanej podobe. Môže ísť o výtvarné umenie, literárne umenie a pod. Zmyslom umenia, je vytvoriť niečo krásne. Za krásne predmety - objekty označujeme tie, ktoré sú alebo môžu byť vnímané ako krásne. Umelecké dielo je viditeľným materiálnym vyjadrením tvorivých schopností človeka. Základné druhy výtvarného umenie sú: architektúru, sochárstvo a maliarstvo. K týmto trom disciplínam sa priraďujú kresba, grafika, fotografia a rozsiahla oblasť úžitkového umenia- napr. umelecké remeslá, umelecký priemysel, priemyslové výtvarníctvo a dizajn, užitková keramika, sklo a pod. Výtvarné umenie charakterizujeme ako oblasť umeleckej tvorby, ako vizuálne (zrakové) umenie, ktorého základom je opticky vnímateľné zobrazenie. Ide teda o umenie, ktoré sa rozvíja v ploche a v priestore a ktorého základnými výrazovými prostriedkami sú línia, tvar a farba.
- Diela výtvarného umenia môžu byť trojrozmerné (priestorové) ako sú diela architektonické, sochárske, umeleckoremeselné alebo plošné - maľba, kresba, grafika. Architektúra a umelecké remeslo plnia úžitkové funkcie. Dnes vieme, čo pod pojem výtvarné umenie patrí, pritom klasifikácia jeho disciplín alebo výsledkov práce môže byť rôznorodá, podľa toho, aké hľadisko použijeme, napr. z hľadiska autorstva alebo miery profesionality na:
a) profesionálne (diela vytvárajú školení výtvarní umelci ako výsledok svojej profesionálne zacielenej činnosti),
b) neprofesionálne (Sem patria diela, ktorých autori sú či už anonymní, alebo konkrétne známi tvorcovia - neprofesionáli. Niektorí sa venujú výtvarníctvu ako svojmu koníčku - amatérski výtvarníci, niekto výtvarný prejav využíva popri zamestnaní - ľudoví umelci, ale aj neškolení výtvarníci, ktorí systematicky výtvarne pracujú i predávajú svoje diela originálneho, ale neškoleného rukopisu - tzv. sviatoční maliari alebo insitní umelci)


Menej
 • 60,00 €
  60,00 €

  Svietnik č.7 - kovaná dekorácia od kováča Gabriela Nemčíka šírka : 13 cm Výška : 12 cm

  Svietnik č.7 - kovaná dekorácia od kováča Gabriela Nemčíka šírka : 13 cm Výška : 12 cm

 • 80,00 €
  80,00 €

  Svietnik č.3 - kovaná dekorácia od kováča Gabriela Nemčíka Priemer : 12 cm Výška : 20 cm

  Svietnik č.3 - kovaná dekorácia od kováča Gabriela Nemčíka Priemer : 12 cm Výška : 20 cm

 • 160,00 €
  160,00 €

  - Svietnik štvorramenný veľký- kovaná dekorácia od kováča Gabriela Nemčíka 45x12 cm

  - Svietnik štvorramenný veľký- kovaná dekorácia od kováča Gabriela Nemčíka 45x12 cm

 • 40,00 €
  40,00 €

  dĺžka šperku: 23 cm šírka: 5,5 cm autor: Gabriel Nemčík technika: leštený kovaný nerezový prívesok na  drôtenej obruči

  dĺžka šperku: 23 cm šírka: 5,5 cm autor: Gabriel Nemčík technika: leštený kovaný nerezový prívesok na  drôtenej obruči

 • 40,00 €
  40,00 €

  dĺžka šperku: 38 cm šírka: 5,5 cm autor: Gabriel Nemčík technika: leštený kovaný nerezový prívesok na koži

  dĺžka šperku: 38 cm šírka: 5,5 cm autor: Gabriel Nemčík technika: leštený kovaný nerezový prívesok na koži

 • 40,00 €
  40,00 €

  dĺžka šperku: 38 cm šírka: 5,5 cm autor: Gabriel Nemčík technika: leštený kovaný nerezový prívesok na koži

  dĺžka šperku: 38 cm šírka: 5,5 cm autor: Gabriel Nemčík technika: leštený kovaný nerezový prívesok na koži

 • 245,00 €
  245,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Dedina č.1 Rozmery:40x60 cm Vyrezávané drevo, obrázok

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Dedina č.1 Rozmery:40x60 cm Vyrezávané drevo, obrázok

 • 205,00 €
  205,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Fujarista č.14 Rozmery:57x23 cm Vyrezávané drevo, obrázok

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Fujarista č.14 Rozmery:57x23 cm Vyrezávané drevo, obrázok

 • 38,00 €
  38,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Krížik tenký č. 10 Rozmery: 25x13 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Krížik tenký č. 10 Rozmery: 25x13 cm Vyrezávané drevo

 • 52,00 €
  52,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Anjel č. 4 Rozmery: 51x7 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Anjel č. 4 Rozmery: 51x7 cm Vyrezávané drevo

 • 48,00 €
  48,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Anjel č. 3 Rozmery: 41x10 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Anjel č. 3 Rozmery: 41x10 cm Vyrezávané drevo

 • 125,00 €
  125,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Jánošík č.13 Rozmery:38x20 cm Vyrezávané drevo, obrázok

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Jánošík č.13 Rozmery:38x20 cm Vyrezávané drevo, obrázok

 • 110,00 €
  110,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Hlucháň č.12 Rozmery:32x22 cm Vyrezávané drevo, obrázok

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Hlucháň č.12 Rozmery:32x22 cm Vyrezávané drevo, obrázok

 • 110,00 €
  110,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Jeleň č.11 Rozmery:27x27 cm Vyrezávané drevo, obrázok

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Jeleň č.11 Rozmery:27x27 cm Vyrezávané drevo, obrázok

 • 45,00 €
  45,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Anjel č. 5 Rozmery: 35x10 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Anjel č. 5 Rozmery: 35x10 cm Vyrezávané drevo

 • 59,00 €
  59,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Anjel č. 9 Rozmery: 27x10 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Anjel č. 9 Rozmery: 27x10 cm Vyrezávané drevo

 • Predané
  48,00 €
  48,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Madona č. 8 Rozmery: 31x10 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Madona č. 8 Rozmery: 31x10 cm Vyrezávané drevo

  I
 • 45,00 €
  45,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Rodina č. 7 Rozmery: 19x18 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Rodina č. 7 Rozmery: 19x18 cm Vyrezávané drevo

 • 40,00 €
  40,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Krížik hrubý č. 2 Rozmery: 25x22 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Krížik hrubý č. 2 Rozmery: 25x22 cm Vyrezávané drevo

 • 45,00 €
  45,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Rodina č. 6 Rozmery: 22x15 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Rodina č. 6 Rozmery: 22x15 cm Vyrezávané drevo

 • 32,00 €
  32,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Rodina č.14 Rozmery: 23x15 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Rodina č.14 Rozmery: 23x15 cm Vyrezávané drevo

 • 34,00 €
  34,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Krížik hrubý č.15 Rozmery: 18x16 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Krížik hrubý č.15 Rozmery: 18x16 cm Vyrezávané drevo

 • Predané
  65,00 €
  65,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Ukrižovanie č. 28 Rozmery: 42x18 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Ukrižovanie č. 28 Rozmery: 42x18 cm Vyrezávané drevo

  I
 • 52,00 €
  52,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Anjel č.25 Rozmery: 35x11 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Anjel č.25 Rozmery: 35x11 cm Vyrezávané drevo

 • 48,00 €
  48,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Anjel č.21 Rozmery: 40x9 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Anjel č.21 Rozmery: 40x9 cm Vyrezávané drevo

 • 43,00 €
  43,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Anjel č.23 Rozmery: 40x12 Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Anjel č.23 Rozmery: 40x12 Vyrezávané drevo

 • Predané
  45,00 €
  45,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Krížik č.27 Rozmery: 28x20 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Krížik č.27 Rozmery: 28x20 cm Vyrezávané drevo

  I
 • 36,00 €
  36,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Krížik č.17 Rozmery: 30x15 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Krížik č.17 Rozmery: 30x15 cm Vyrezávané drevo

 • 110,00 €
  110,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Goral č.64 Rozmery: 40x24 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Goral č.64 Rozmery: 40x24 cm Vyrezávané drevo

 • 120,00 €
  120,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Fujarista č.68 Rozmery: 47x20 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Fujarista č.68 Rozmery: 47x20 cm Vyrezávané drevo

 • Predané
  230,00 €
  230,00 €

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Jeleň č. 135 Rozmery: 68x40 cm Vyrezávané drevo

   Autor: Ján Babenský Názov diela: Jeleň č. 135 Rozmery: 68x40 cm Vyrezávané drevo

  Vložiť do košíka
  I
 • 35,00 €
  35,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tielko č. 5 - Abstrakt - motív - kvety Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť EU 44 100% bavlna

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tielko č. 5 - Abstrakt - motív - kvety Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť EU 44 100% bavlna

 • 35,00 €
  35,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tielko č. 4 - Abstrakt - motív - ruže Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť EU 40 100% bavlna

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tielko č. 4 - Abstrakt - motív - ruže Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť EU 40 100% bavlna

 • 35,00 €
  35,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tielko č. 3 - Abstrakt - motív - ruže Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť EU 38 100% bavlna

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tielko č. 3 - Abstrakt - motív - ruže Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť EU 38 100% bavlna

 • 35,00 €
  35,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tielko č. 2 - Abstrakt - motív - mačiatko Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť EU 40 100% bavlna

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tielko č. 2 - Abstrakt - motív - mačiatko Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť EU 40 100% bavlna

 • 35,00 €
  35,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tielko č. 1 - Abstrakt - motív - kvety Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť EU 36 100% bavlna

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tielko č. 1 - Abstrakt - motív - kvety Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť EU 36 100% bavlna

 • 40,00 €
  40,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tričko č. 4 - Abstrakt - motív Vetvička s kvetmi Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť L 100% bavlna

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tričko č. 4 - Abstrakt - motív Vetvička s kvetmi Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť L 100% bavlna

 • 40,00 €
  40,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tričko č. 3 - Abstrakt - motív Srdce Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť L 100% bavlna

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tričko č. 3 - Abstrakt - motív Srdce Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť L 100% bavlna

 • 40,00 €
  40,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tričko č. 2 - Oslík Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť L 100% bavlna

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tričko č. 2 - Oslík Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť L 100% bavlna

 • 40,00 €
  40,00 €

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tričko č. 1 - Mačiatko Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť L 100% bavlna

  Autor: Katarína Haraksimová Názov: Tričko č. 1 - Mačiatko Technika: maľba na textil Rozmer: veľkosť L 100% bavlna

 • 6,00 €
  6,00 €

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 2. biele,so zlatým zdobením, so zlatými gorálkami v krabičke Rozmer: klasické slepačie vajíčko aj s obalom z plastu máme -20 kusov, 1kus -6 eur. pri výbere viac kusov -náhodný výber

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 2. biele,so zlatým zdobením, so zlatými gorálkami v krabičke Rozmer: klasické slepačie...

 • 60,00 €
  60,00 €

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Pštrosia kraslica Rozmer: väčší rozmer rozmer -šírka-15 cm             výška-12 cm

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Pštrosia kraslica Rozmer: väčší rozmer rozmer -šírka-15 cm             výška-12 cm

 • 70,00 €
  70,00 €

  Autor: Mgr. Zuzana Čarnoká Farba: modro žltá Motív: Let vtákov materiál-bavlna,ľan, výšivka s bavlnkami dížka vankúša -60cm šírka vankúša- 40cm

  Autor: Mgr. Zuzana Čarnoká Farba: modro žltá Motív: Let vtákov materiál-bavlna,ľan, výšivka s bavlnkami dížka vankúša -60cm šírka vankúša- 40cm

 • 70,00 €
  70,00 €

  Autor: Mgr. Zuzana Čarnoká Farba: červeno žltá Mot Hora materiál-bavlna,ľan, výšivka s bavlnkami dížka vankúša -60cm šírka vankúša- 40cm

  Autor: Mgr. Zuzana Čarnoká Farba: červeno žltá Mot Hora materiál-bavlna,ľan, výšivka s bavlnkami dížka vankúša -60cm šírka vankúša- 40cm

 • 55,00 €
  55,00 €

  Autor: Mgr. Zuzana Čarnoká Farba: šedá a viac farebná Motív: Úsmev materiál-plátno,a textilné doplnky priemer vankúša -25cm šírka šnúrky- 40 cm- celková dĺžka aj s vankúšom -65 cm

  Autor: Mgr. Zuzana Čarnoká Farba: šedá a viac farebná Motív: Úsmev materiál-plátno,a textilné doplnky priemer vankúša -25cm šírka šnúrky- 40 cm- celková...

 • 70,00 €
  70,00 €

  Autor: Mgr. Zuzana Čarnoká Farba: červeno žltá Motív: Figúra materiál-bavlna,ľan, výšivka s bavlnkami dížka vankúša -60cm šírka vankúša- 40cm

  Autor: Mgr. Zuzana Čarnoká Farba: červeno žltá Motív: Figúra materiál-bavlna,ľan, výšivka s bavlnkami dížka vankúša -60cm šírka vankúša- 40cm

 • 70,00 €
  70,00 €

  Autor: Mgr. Zuzana Čarnoká Farba:žlto zelená Motív: Krajina- Ticho v Kluknave materiál-bavlna,ľan, výšivka s bavlnkami dížka vankúša -60cm šírka vankúša- 40cm

  Autor: Mgr. Zuzana Čarnoká Farba:žlto zelená Motív: Krajina- Ticho v Kluknave materiál-bavlna,ľan, výšivka s bavlnkami dížka vankúša -60cm šírka vankúša- 40cm

 • 6,00 €
  6,00 €

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 2. biele,so zlatým nápisom v krabičke, s bielou kvetinkou Rozmer: klasické slepačie vajíčko aj s obalom z plastu máme 3 kusy -1kus -6 eur. pri výbere viac kusov -náhodný výber

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 2. biele,so zlatým nápisom v krabičke, s bielou kvetinkou Rozmer: klasické slepačie...

 • 6,00 €
  6,00 €

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 2. biele,so zlatým nápisom v krabičke, s červenou kvetinkou Rozmer: klasické slepačie vajíčko aj s obalom z plastu máme 2kusy -1kus -6 eur. pri výbere viac kusov -náhodný výber

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 2. biele,so zlatým nápisom v krabičke, s červenou kvetinkou Rozmer: klasické slepačie...

 • 6,00 €
  6,00 €

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 2. biele,so zlatým nápisom v krabičke, s červenou kvetinkou Rozmer: klasické slepačie vajíčko aj s obalom z plastu máme -1kus -6 eur. pri výbere viac kusov -náhodný výber

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 2. biele,so zlatým nápisom v krabičke, s červenou kvetinkou Rozmer: klasické slepačie...

 • 6,00 €
  6,00 €

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 2. biele,so zlatým nápisom v krabičke, s bielou kvetinkou Rozmer: klasické slepačie vajíčko aj s obalom z plastu máme 1kus -6 eur. pri výbere viac kusov -náhodný výber

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 2. biele,so zlatým nápisom v krabičke, s bielou kvetinkou Rozmer: klasické slepačie...

 • 6,00 €
  6,00 €

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 2. biele,so zlatým nápisom v krabičke Rozmer: klasické slepačie vajíčko aj s obalom z plastu máme -1 kus -6 eur. pri výbere viac kusov -náhodný výber

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 2. biele,so zlatým nápisom v krabičke Rozmer: klasické slepačie vajíčko aj s obalom z...

 • 6,00 €
  6,00 €

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 2. biele,so zlatým nápisom v krabičke Rozmer: klasické slepačie vajíčko aj s obalom z plastu máme -1 kus -6 eur. pri výbere viac kusov -náhodný výber

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 2. biele,so zlatým nápisom v krabičke Rozmer: klasické slepačie vajíčko aj s obalom z...

 • 6,00 €
  6,00 €

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 2. biele,so zlatým nápisom v krabičke Rozmer: klasické slepačie vajíčko aj s obalom z plastu máme -1 kus -6 eur. pri výbere viac kusov -náhodný výber

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 2. biele,so zlatým nápisom v krabičke Rozmer: klasické slepačie vajíčko aj s obalom z...

 • 18,00 €
  18,00 €

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné husacie ozdobné vajíčka 4. biele, v krabičke Rozmer: klasické husacie vajíčko aj s obalom z plastu 5ks máme -1 kus -18 eur.

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné husacie ozdobné vajíčka 4. biele, v krabičke Rozmer: klasické husacie vajíčko aj s obalom z plastu 5ks máme -1 kus...

 • 18,00 €
  18,00 €

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné husacie ozdobné vajíčka 4. biele, v krabičke Rozmer: klasické husacie vajíčko aj s obalom z plastu 5ks máme -1 kus -18 eur.

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné husacie ozdobné vajíčka 4. biele, v krabičke Rozmer: klasické husacie vajíčko aj s obalom z plastu 5ks máme -1 kus...

 • 18,00 €
  18,00 €

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné husacie ozdobné vajíčka 4. biele, v krabičke Rozmer: klasické husacie vajíčko aj s obalom z plastu 5ks máme -1 kus -18 eur.

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné husacie ozdobné vajíčka 4. biele, v krabičke Rozmer: klasické husacie vajíčko aj s obalom z plastu 5ks máme -1 kus...

 • 18,00 €
  18,00 €

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné husacie ozdobné vajíčka 4. biele, v krabičke Rozmer: klasické husacie vajíčko aj s obalom z plastu 5ks máme -1 kus -18 eur.

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné husacie ozdobné vajíčka 4. biele, v krabičke Rozmer: klasické husacie vajíčko aj s obalom z plastu 5ks máme -1 kus...

 • 18,00 €
  18,00 €

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné husacie ozdobné vajíčka 4. biele, v krabičke Rozmer: klasické husacie vajíčko aj s obalom z plastu 5ks máme -1 kus -18 eur.

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné husacie ozdobné vajíčka 4. biele, v krabičke Rozmer: klasické husacie vajíčko aj s obalom z plastu 5ks máme -1 kus...

 • 7,00 €
  7,00 €

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 3. biele,s kvetinkami a s čipkou Rozmer: klasické slepačie vajíčko aj s obalom z plastu 5ks máme -1 kus -7 eur. pri výbere viac kusov -náhodný výber

  Autor: Tomková Jarmila Názov: Veľkonočné slepačie ozdobné vajíčka 3. biele,s kvetinkami a s čipkou Rozmer: klasické slepačie vajíčko aj s obalom z plastu...

Posledné z blogu

Nikol Labe

Nikol Labe " Vitajte v mojom svete"

Autorská výstava Nikol Labe pod názvom " Vitajte v mojom svete" bude trvať od 1.9.2022-30.9.2022 v OC...

Čítaj viac

1.9.2022 -31.10.2022 prebieha výstava Akad.mal. T. Siedlová pod názvom "Všetky farby a emócie života" v...

Čítaj viac