OBRAZY PODĽA TÉMY (akt - krajina - zátišie...)

• Motív (z lat. motivus = uvádzajúci do pohybu) môže byť:
• Motív ( téma) v umení:

  • základný prvok tematickej výstavby umeleckého diela
  • vedúca myšlienka činnosti alebo diela
  • ...
    Zistite viac

• Motív (z lat. motivus = uvádzajúci do pohybu) môže byť:
• Motív ( téma) v umení:

  • základný prvok tematickej výstavby umeleckého diela
  • vedúca myšlienka činnosti alebo diela
  • dekoračný, ornamentálny prvok, pozri napr. pri architektúre

Na začiatku žiadna kresba či maľba nie je vyhlásená za umelecké dielo. Lež časom sa pochopí časť, alebo myšlienka, ktorú do svojho diela autor vložil. Čiže prečo je umelecké dielo umeleckým dielom? Umenie sa zakladá na rôznych myšlienkach autorov, každý autor disponuje inými myšlienkovými útvarmi na základe svojich životných skúseností a momentálne prevládajúcich pocitov- tie sú vlastne stavebným kameňom diela. V ňom sa odzrkadľuje momentálny životný stav autora. Preto je možné, že pri rôznych motívoch či témach je prevedenie u každého autora odlišné, každý má totiž svoj pohľad na vec- a to je práve tá originalita, ktorú vnáša do svojich diel. Napr. téma VODA: tu máme najmenej komplexný pohľad na vodu- ako na tému umeleckých diel. Každý umelec k nej totiž pristupuje z osobitého hľadiska, napr. s určitosťou sa téme vody a mora venujú umelci pobrežných regiónov. Prístup k moru je totiž neoddeliteľnou súčasťou ich života i života tamojšej spoločnosti a má dopad na väčšinu oblastí kultúry. Voda ako taká, je nevyhnutná pre život vôbec, každý ju pozná, vie ako vyzerá, aké má vlastnosti, preto v konceptuálnom umení je voda skutočne nosnou témou s ohľadom na široké spektrum jej významov. Zásadný rozdiel je tiež v prípade vody ako témy umeleckého diela a ako motívu, s ktorým umelec pracuje. Ako motív je voda často využívaná pre svoje špecifické vlastnosti -reflexívnosť, priehľadnosť, štruktúru vlnenia, koncentrických kruhov, kvapiek, stekania, špliechania a penenia. V nových médiách sa motív vody navyše spája so zvukovou asociáciou žblnkotu, zurčania, kvapkania, burácania, šumenia a pod.. Mnohé z nich vystupujú do popredia aj vďaka hre svetla odrážajúceho sa od vodnej plochy. Niekedy naopak nájde motív vody aj tam, kde voda nie je- napríklad v letokruhoch stromu.


Menej

Posledné z blogu

FEMINA - autorská výstava Jána Radvanského trvá od  1.10.2023 - 31.12.2023 v Zoc Max Prešov 1.poschodí....

Čítaj viac
červená je krásna,olejomaľby,akrylové maľby,originály,umelecké diela

červená je krásna,olejomaľby,akrylové maľby,originály,umelecké diela

Čítaj viac